Flyveskole

PPL: Private
Pilots License

PPL (A) er forkortelsen for Private Pilots Licence (Aeroplane), der oversat til dansk betyder privatflyvercertifikat (til flyvemaskine).
Et PPL certifikat giver ret til at flyve VFR (efter visuelle flyveregler) ikke erhvervsmæssigt, iflg. et fastlagt sæt regler.

Når du har bestået PPL teorien og radiokursus, er det tid til den praktiske skoling, som består af flg:

45 timers flyvning som minimum. Heraf skal 10 timer være solo flyvning og 25 timer dobbeltstyring med instruktør. De resterende 10 timer kan flyves enten eller. Der er også mulighed for at få krediteret op til 10 timer, hvis man opfylder kravet, ved at have fløjet som fartøjschef på evt. helikopter eller svævefly inden uddannelsen til PPL (A).

Vi tager dig igennem alle aspekter af flyvning. Du lærer at lave flyveplanlægning som Navigation, flyveregler, brændstofberegninger, vægt og balanceberegninger, forstå og planlægge efter vejret, samt holde dig inden for lovens rammer.

I den praktiske flyvning. Lærer du at gennemgå flyet og dets papirer inden en flyvning, starte og lande, forskellige flyve manøvrer og nødprocedurer.
Vi prøver i uddannelsen at komme rundt på de små pladser i Danmark og lande på asfalt, grus og græs, så du får et godt solidt fundament, til du skal ud at flyve på egen hånd.

Det hele afsluttes med en skilltest. (Praktisk flyveprøve) overfor Trafikstyrelsen, dvs. i dag er der åbnet mulighed for, at vi kan indstille dig til en prøve med en kontrollant fra DMU (Dansk Motorflyver Union), hvis du er medlem af dem. Det hjælper vi dig med, og prisen for en skilltest er så faldet fra tidl. kr. 7-8000,-  til i stedet ca. kr. 800,- plus kørepenge til kontrollanten.

Hvor lang tid. Tager det så ? Det er helt op til den enkelte – vi har haft nogen der var færdige med den praktiske flyvning og bestået prøven på 2 måneder. Det kræver en del arbejde og forberedelse at gøre det på så kort tid. Vejret kan også drille og være en afgørende faktor. Det er ideelt at starte med at flyve i foråret, være færdig midt på sommeren, og så have den resterende del af sommeren, til at få noget erfaring. Under alle omstændigheder skal du til prøve inden 2 år efter, at du har bestået den sidste teoriprøve.